Tweede editie van Go Active! komt er aan

Opnieuw spectaculair programma van naschoolse activiteiten

In mei en juni van dit jaar vond in Nederweert voor het eerst het naschools sport- en cultuurprogramma Go Active! plaats. Op basis van de evaluaties en de enthousiaste verhalen van de deelnemende kinderen is nu door alle samenwerkende partijen een vervolgprogramma ontwikkeld, wederom onder de naam Go Active! Ook wij zijn van de partij. Dit programma start in de week van 16 januari. De tweede editie van Go Active! kent een aantal veranderingen, of beter gezegd verbeteringen. Allereerst is het programma onderverdeeld in vier blokken. Twee blokken vóór carnaval en twee blokken na carnaval. Opgeven voor de activiteiten van de blokken één en twee (periode van 16 januari t/m 11 februari a.s.) is vanaf 24 december mogelijk. Een tweede belangrijke wijziging is dat kinderen zich nu per activiteit kunnen aanmelden.

Opgesplitst
Het programma is opgesplitst in drie leeftijdsgroepen. Er zijn activiteiten voor de onderbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8 ) uit het basisonderwijs. En er is een programma voor deelnemers uit het voorgezet onderwijs.

Divers
Het is moeilijk om alle activiteiten te benoemen, maar we willen er graag een aantal opsommen. Kinderen hebben de mogelijkheid om te volleyballen, te handballen, te zwemmen, handboogschieten, aan judo of karate te doen, gitaar, cajon of boomwhachers te spelen of te drummen, te tennissen of te basketballen. Zelfs tafeltennis en beeldende kunst behoren tot de mogelijkheden. De opzet van Go Active! zorgt er voor het mes aan twee kanten snijdt. Het is gezond en leuk om te bewegen en de geest te scherpen. Daarnaast krijgen verenigingen in Nederweert de kans om zich te profileren en kinderen enthousiast te maken.

Inschrijven
De inschrijving voor Go Active! start zoals gezegd op 24 december en is voor het eerste en tweede blok mogelijk tot en met 6 januari a.s. Opgeven kan alleen via een digitaal opgavenformulier wat is te vinden op www.nederweert.nl. Daar staat ook het programmaboekje met een uitgebreide omschrijving van de activiteiten, de tijdstippen en de locaties waar de activiteiten plaatsvinden. Het aantal plaatsen is niet onbeperkt. Dus is het zaak er snel bij te zijn. Via de navolgende link komt u rechtstreeks op de goede pagina van de website.

Bijdrage
Door een bijdrage van de Vereniging Sport en Gemeenten is het mogelijk de prijs laag te houden. Deelnemers betalen slechts € 3,- euro per activiteit. Er is één belangrijke spelregel om te kunnen deelnemen en dat is dat de deelnemersbijdrage betaald is voordat de eerste activiteit van start gaat. De bijdragen kunnen onder vermelding van Go Active! en de activiteit waaraan men deelneemt worden overgemaakt op bankrekening, nummer 2850.05.804 bij de Bank Nederlandse Gemeenten ten name van de gemeente Nederweert.

Meer informatie over Go Active! en het programmaboekje met de activiteiten vindt u op www.nederweert.nl.