Sportkansen voor kinderen

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Waarom Jeugdsportfonds nodig is
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien meer dan 380.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum (dat is 1 op 9 kinderen). Ca. 150.000 kinderen uit deze groep participeren helemaal niet. Omdat in deze gezinnen sporten niet bovenaan het lijstje staat bij het verdelen van het inkomende geld, lopen hun kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Terwijl sporten juist een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.

Sporten is gezond
Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.
Alle kinderen moeten kunnen sporten.

JBN lidmaatschap en Jeugdsportfonds

De JBN heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Jeugdsportfonds (JSF). Doel van deze overeenkomst is gezamenlijk de judosport te versterken door alle kinderen de (financiële) mogelijkheid te bieden te kunnen sporten bij een aangesloten JBN club.

De JBN en JSF willen ook graag deze groep kinderen alle voordelen en mogelijkheden van de JBN en de clubs bieden en zijn daarom overeen gekomen om het JBN lidmaatschap een vast onderdeel te laten zijn van de vergoeding van het JSF.

Sinds 1 september 2014 kunt u in Sportlink aangeven dat u via het JSF een bijdrage ontvangt voor de contributie van een kind dat bij uw club lid is. Wij willen u dus vriendelijk verzoeken dit voor alle kinderen waar dit voor van toepassing is, goed te verwerken in Sportlink. Mocht u onverhoopt vergeten dit voor een lid aan te geven, dan kan het zijn dat de JBN u hier later alsnog om vraagt.

Het opgeven in Sportlink van een lid als JSF lid werkt door in het tabblad ‘Sport’, waar u nu ook het bondslidmaatschap kunt kiezen, een ‘speciaal lidmaatschap’ toe te voegen. Hier kunt u kiezen voor ‘jeugdstimuleringsfonds’.

Een uitgebreide bijschrijving van deze procedure vindt u hier.

De verwerking van het JBN lidmaatschap en financiële afhandeling verloopt direct tussen de JBN en JSF. Het lid ontvangt geen aparte factuur van de JBN hiervoor!
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de servicedesk via 030-7073600.